Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, λειτουργεί από το 1940 και τα μέλη του ξεπερνούν τα 35.000.

Εκφράζει τα συμφέροντά των Μικρομεσαίων και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων από 800 περίπου, επαγγέλματα και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

ΣΚΟΠΟΣ

Προστασία των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

Παροχή γνωμοδοτήσεων προς την Πολιτεία για κάθε θέμα που ενδιαφέρει τα μέλη του (χρηματοδοτικό, φορολογικό, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, εξαγωγές, εκθεσιακή πολιτική κα.)

Παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη του, για θέματα που τα απασχολούν και σχετίζονται με τη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Αξιοποίηση Δικτυώσεων και καναλιών άμεσης επικοινωνίας / ενημέρωσης

• με τις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συλλογικές οργανώσεις

• τα ευρωπαϊκά δίκτυα στα οποία μετέχει 

• τις εκπροσωπήσεις σε θεσμικά όργανα και σε οργανώσεις, εθνικές και διεθνείς 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΑ

• Ταχύτατη Εξυπηρέτηση όλων των λειτουργιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες ίδρυσης, ανάπτυξης, χρηματοδότησης, φοροτεχνικές και ασφαλιστικές, αναπτυξιακών κινήτρων, λειτουργίας της αγοράς.

• Λειτουργία του πλέον σύγχρονου Κέντρου Διαμεσολάβησης και Εξωδικαστικού Συμβιβασμού

• Σεμινάρια κατάρτισης και ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα σημαντικά ζητήματα της επιχειρηματικής λειτουργίας

• Υποστήριξη για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας 

• Υπηρεσίες αναζήτησης συνεργασιών και διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό

www.acsmi.gr