Η INTERAMERICAN βρίσκεται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Η Εταιρεία ανήκει στον Όμιλο ACHMEA. Τα ασφαλιστικά προϊόντα και οι υπηρεσίες της INTERAMERICAN διακρίνονται για την καινοτομία τους (π.χ. Anytime online). Η INTERAMERICAN δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης: ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων. Η Εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες και σύγχρονες υποδομές στους τομείς Υγείας και Βοήθειας.