Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών που καλλιεργούν στην Ελλάδα.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

- Τυποποίηση και ποιοτικές προδιαγραφές αγροτικής παραγωγής, αειφόροι μέθοδοι καλλιέργειας.

- Πιστοποιήσεις και διεθνείς αναγνωρίσεις.

- Πρωτότυπη, καινοτόμος ή εναλλακτική καλλιέργεια και προσανατολισμός στις προτιμήσεις της αγοράς.

- Εξαγωγικός προσανατολισμός.

- Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.