Φέτος, στην τρίτη διοργάνωση των βραβείων, για πρώτη φορά, θεσπίζεται ξεχωριστή κατηγορία «Βραβείου Βιοτεχνικής Αριστείας», απευθυνόμενου αμιγώς σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις του ΒΕΑ (περιλαμβάνει 1 βραβείο, 1 έπαινο και 2 τιμητικές διακρίσεις).

Το Βραβείο Βιοτεχνικής Αριστείας θα απονεμηθεί από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, έναν φορέα με 35.000 εγγεγραμμένα μέλη, που εκφράζει 800 περίπου βιοτεχνικά επαγγέλματα, με μέλη του μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες από το χώρο της βιοτεχνίας.

Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων

Συμβολή της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας της υποψήφιας επιχείρησης σε τοπικό, κλαδικό και εθνικό επίπεδο.

Διάρκεια παρουσίας και ιστορία της επωνυμίας στην εγχώρια ή/και διεθνή αγορά.

Πωλήσεις και διαχρονική εξέλιξή της στην Ελλάδα ή/και σε σημαντικές αγορές της αλλοδαπής.

Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

Αναγνώριση και καταξίωση από καταναλωτές και δίκτυα διάθεσης της Ελλάδας και σημαντικών αγορών της αλλοδαπής.

Επενδύσεις και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός παραγωγικού εξοπλισμού.

Παραγωγή προϊόντων ελληνικής κατασκευής που ενσωματώνουν σημαντικές καινοτομίες.

Περισσότερες πληροφορίες για υποβολή υποψηφιότητας και τη διαδικασία αξιολόγησης εδώ.

bea.jpg